01
02
03

KOMİTE

Uluslararası Bilim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gürata 

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşen Savaş

ODTÜ

Prof. Dr. Edhem Eldem
Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Anameriç

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İshak Keskin

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kevin D. Murphy 
Vanderbilt University


Prof. Dr. Philip J. Davies
De Montfort University


Prof. Dr. T. Elvan Altan
ODTÜ


Doç. Dr. Ahmet Ersoy
Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ANAMED

Doç. Dr. Carmen Concilio
Universita di Torino


Doç. Dr. Lucienne Thys-Şenocak
Koç Üniversitesi


Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman
Hacettepe Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Bahar Gürsel
ODTÜ


Yrd. Doç. Dr. Oktay Özel
Bilkent Üniversitesi


Julie-Anne Lambert
John Johnson Koleksiyonu, Bodleian Kütüphanesi


Roger J. Knowles
The Ephemera Society (UK)

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Yrd. Doç. Dr. Bahar Gürsel
ODTÜ

Alev Ayaokur
Koç Üniversitesi VEKAM

A. Beril Kırcı
Koç Üniversitesi VEKAM