01
02
03

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

  • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce dillerinden birisinde hazırlanabilir.
  • Bildiri özetlerinde başlık, yazar ve bağlı olunan kurum adı belirtilmelidir.
  • Bildiri özeti en az 150, en fazla 300 kelime içerecek şekilde yazılmalıdır.
  • Çalışmayı tanımlayacak şekilde 5 ile 7 arası anahtar sözcük verilmelidir.

Bildiri özetleri katılımcının ait olduğu alanı temsilen bilim komitesinde yer alan üyeler tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler en geç 9 Mart 2018 tarihinde ilan edilecektir.