01
02
03

TEMALAR

T1 - Bilgi ve Belge Yönetimi ve Efemera

Kütüphanelerde ve arşivlerde ne tür belgelerin basılı efemera olarak tanımlandığı ve nasıl sınıflandırıldığı/sınıflandırılması gerektiği tartışılacak ve dünyadaki önemli örneklerin yanı sıra, Türkiye’de bulunan belli başlı fiziksel ve dijital efemera arşivlerinin mevcut durumu ve bilimsel çalışmalar açısından erişilebilirliği ele alınacaktır.

T2 - Kent Çalışmaları ve Efemera

Efemeral kaynaklardan yararlanarak şehir yaşamını ve kent ve birey arasındaki ilişkiyi sorgulayan edebiyat, felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda yapılan çalışmalar bu tema kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca, mimarlık çalışmaları kapsamında da efemera kavramı tartışılacaktır.

T3 - Koleksiyonculuk, Müzecilik
ve Efemera

Efemera toplayıcılığı ve efemera koleksiyonculuğu kavramlarının yanı sıra, geçmişten günümüze sahafların ne tür efemera topladığı ve koleksiyonerlerin hangi efemerayı nasıl biriktirdikleri ele alınacak ve müzelerde efemeranın nasıl muhafaza edildiği ve küratörler tarafından hangi yöntemlerle kullanıldığı ve teşhir edildiği tartışılacaktır.

T4 - Kültürel Çalışmalar ve Efemera

Maddi kültür/popüler kültür/tüketim kültürü kavramlarının efemerayla olan ilişkisi ele alınacaktır. Toplumların değiş(mey)en kültürel yapıları içinde geçici belgelerin üretim amacı, anlamı ve etkisinin neler olabileceği tartışılacaktır. Gündelik hayat objeleri ve efemera arasındaki ilişki de bu kapsamda ele alınan konular arasında yer alacaktır.

T5 - Sanat ve Efemera

Efemeranın sanatsal üretim kapsamında sanatçılar ve illüstratörler tarafından nasıl tanımlandığı (örneğin, “yüksek sanat” ve/veya “alçak sanat”) ve basılı efemeranın güzel sanatlar ve sahne sanatlarıyla olan ilişkisi, bu sanatlar kapsamında nasıl değerlendirildiği ve ilgili sanat dalları bağlamında efemeral kaynaklardan ne şekilde yararlanıldığı tartışılacaktır.  

T6 - Tarih Yazıcılığı ve Efemera

İktisadi, kültürel, siyasal ve sosyal tarih açısından efemeranın nasıl birinci el kaynak olarak kullanıldığı ve özellikle hangi zaman diliminden itibaren etkin bir araç olarak hangi toplumlar üzerinde etkisi bulunduğu tartışılacaktır. Kitap ve matbaacılık tarihindeki öneminin ele alınmasının yanı sıra, basılı efemeranın gündelik hayat tarihi (alltagsgeschichte) kapsamında nasıl değerlendirilebileceğinin kavranması için eğitim, eğlence, kent, siyaset, tıp, ticaret vs. efemerasından tarihsel kaynak olarak nasıl yararlanıldığı üzerinde durulacaktır.  

Uluslararası Bilim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gürata 

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşen Savaş

ODTÜ

Prof. Dr. Edhem Eldem
Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan Anameriç

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İshak Keskin

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kevin D. Murphy 
Vanderbilt University


Prof. Dr. Philip J. Davies
De Montfort University


Prof. Dr. T. Elvan Altan
ODTÜ


Doç. Dr. Ahmet Ersoy
Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ANAMED

Doç. Dr. Carmen Concilio
Universita di Torino


Doç. Dr. Lucienne Thys-Şenocak
Koç Üniversitesi


Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman
Hacettepe Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Bahar Gürsel
ODTÜ


Yrd. Doç. Dr. Oktay Özel
Bilkent Üniversitesi


Julie-Anne Lambert
John Johnson Koleksiyonu, Bodleian Kütüphanesi


Roger J. Knowles
The Ephemera Society (UK)

 

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Yrd. Doç. Dr. Bahar Gürsel
ODTÜ

Alev Ayaokur
Koç Üniversitesi VEKAM

A. Beril Kırcı
Koç Üniversitesi VEKAM