1

PROGRAM

Sempozyum Ana Programı

-

25 Nisan 2018 Çarşamba

Neva Palas, Salon Neva

09:00 Kayıt

09:30 - 10:00 
Açılış Konuşmaları
Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi VEKAM
Bahar Gürsel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

10:00 - 10:30 Davetli Konuşmacı

Arşivlenen Ama Hala Kullanımda Olan Amerikan Seçim Kampanyaları:
Siyasi Efemeranın Değeri
Philip John Davies, De Montfort University

10:30 - 10:45 Ara

T6. TARİH YAZICILIĞI VE EFEMERA

I.OTURUM 

Oturum Başkanı : Gönül Güneş, Hacettepe Üniversitesi

10:45 - 11:05
Egonun Birincil ''Efemeris'' Kaynaklarının ''Ef' Orou Zois'' Etkisi - Tarih Biliminde Araştırma Aracı Olarak Belgeler
Maria Athanasios Ntisli, Medeniyet Üniversitesi 

11:05 - 11:25
İktisat Tarihi Yazımında, Efemera Olarak Tahvil ve Hisse Senetlerinin Önemi (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Örneklerle)
Serdar Sarısır, Ankara Üniversitesi

11:25 - 11:45
Bursa Örneğinde Efemeranın Kaynak Değeri Üzerine Bir Değerlendirme: Eski Biletler, Kartpostallar, Broşürler, Reklam Metinleri ve Faturalar Kent Tarihi Çalışmalarında Ne İşe Yarar/Nasıl Kullanılır?
İsmail Yaşayanlar, Düzce Üniversitesi

11:45 - 12:05   
'Efemera' Kavramının Tarih Metodolojisi Bağlamında İnternet Kaynaklarıyla İlişkilendirilmesi
Selçuk Türkmen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

12:05 - 12:15 Soru - Cevap

12:15 - 13:15 Öğle Yemeği

II.OTURUM

Oturum Başkanı : Bahar Gürsel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

13:15 - 13:35
Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Yerli Parfümeri Ürünlerinin Avrupa Benzerleri ile İçerik, Tasarım ve Pazarlama Yöntemleri Açısından Karşılaştırılmasında Efemeranın Kullanımı
Aybala Yentürk, Nejat Yentürk

13:35 - 13:55
Osmanlı Devleti'nde Kartpostal Kullanımı ve Yasaklı Kartpostallar
Hüseyi̇n Baha Öztunç, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

13:55 - 14:15
Birinci Dünya Savaşı Efemerası: Propaganda Poster ve Broşürleri
Birten Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

14:15 - 14:35   
Osmanlı-Japon İlişkileri ve Ertuğrul Firkateyni Bahsine Efemera Penceresinden Bakmak: Sakla Mektuplarımı Ayşe

Ekrem Saltık, İstinye Üniversitesi

14:35 - 14:45 Soru - Cevap

14:45 - 15:00 Ara

III. OTURUM

Oturum Başkanı: Elif Ekin Akşit Vural, Ankara Üniversitesi

15:00 - 15:20
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Muhayyel Kadın Suretleri: Hafta Mecmuası Örneği (1949-1959)
Fatma Dokuyucu, Hacettepe Üniversitesi

15:20 - 15:40 
1913’ten 1940’lara Dikiş Kurslarına Ait Görsel Malzemeden Yansıyan Kadın Algısı
Mine Demir, Bartın Üniversitesi

15:40 - 16:00
Manileña Güzellik Kraliçesi
Katherine Galang Lacson, Cote d'Azur Üniversitesi

16:00 - 16:10 Soru - Cevap

16:10 - 16:25 Ara

IV. OTURUM

Oturum Başkanı : Oktay Özel, Bilkent Üniversitesi

16:25 - 16:45   
Tarih Yazıcılığı, Sözlü Tarih ve Efemera: 1942-1947 Türkiye’sinde Kuyruklarda Dağıtılan Ekmek Karneleri Örneği
Hicran Karataş

16:45 - 17:05   
Almanak ve Takvimlerin Tarihi Kaynak Değeri Üzerine Bir İnceleme: 1455 Türkenkalender Örneği
Zeynep İnan Aliyazıcıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi

17:05 - 17:25   
Emirgan Arşivi: Bir Boğaz Köyü'nün Belleğini Oluşturmak
Ayşe Aldemir Kilercik, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

17:25 - 17:35 Soru-Cevap

26 Nisan 2018, Perşembe

Neva Palas, Salon Neva

09:30 - 10:00  Davetli Konuşmacı

Arşivcinin Efemerası
İshak Keskin, İstanbul Üniversitesi

T1. BİLGİ BELGE YÖNETİMİ VE EFEMERA

I. OTURUM 

Oturum Başkanı : Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi

10:00 - 10:20
Tanımlan(a)mayan Belgeler: Efemera
Seher İnceoğlu, İstanbul Üniversitesi

10:20 - 10:40
Davetiye Örnekleri ile Efemera Kavramı
Fatih Rukancı, Hakan Anameriç, Ankara Üniversitesi

10:40 - 11:00
İstanbul’da Efemera Bulunduran Kurumların Efemera Tanımlamalarının İncelenmesi
Aykut Kaya, Uludağ Üniversitesi

11:00 - 11:20
Efemera Türü Arşiv Belgelerinin Ontolojik Olarak Tanımlanması
Özkan Güner, Marmara Üniversitesi

11:20 - 11:40
Türkiye'de İlk Efemera Çalışmaları
Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Marmara Üniversitesi

11:40 - 11:50 Soru - Cevap

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği 

II. OTURUM 

Oturum Başkanı : Hakan Anameriç, Ankara Üniversitesi

13:00 - 13:20
Gündelik Yaşamın Kalıcılığı: Efemeral Kütüphane Modeli
Serkan İpekçi, Girne Amerikan Üniversitesi

13:20 - 13:40
Bilgi Kaynağı Olarak Efemeranın Kent Arşivleri İçin Anlamı ve APİKAM Örneği
Mehmet Ali Akkaya, Çankırı Karatekin Üniversitesi

13:40 - 14:00
Arşivlerde ve Kütüphanelerde Yerel Kültürel Değerlerin Korunması Bağlamında Efemera Koleksiyonununa Karşı Sorumluluklar
Hüseyin Odabaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi

14:00 - 14:20
Türkiye’de Kadın Hareketinin Efemerası: Geçici Belgelere Kalıcı Kimlik Kazandırmak
Aslı Davaz, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

14:20 - 14:30 Soru Cevap

14:30 - 14:40 Ara

14:40 - 15:10Davetli Konuşmacı

Koleksiyonerlikten Müzeciliğe Üç Süreç: Efemeranın Doğası, İşlevi ve Gerçekliği
Sinan Niyazioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

T3. KOLEKSİYONCULUK, MÜZECİLİK VE EFEMERA

III. OTURUM  

Oturum Başkanı : Billur Tekkök Karaöz, Başkent Üniversitesi

15:10 - 15:30
Mübadeleden Kalan Kültürel Mirası Kurumsallaştırma Çabası: Türkiye’de Mübadele Müzelerinin Yazılı Arşivi Efemerayı Toplama, Koruma ve Kullanma Biçimleri
Meltem Yaşdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

15:30 - 15:50
Tarihsel Süreç İçerisinde Fotoğraf Zarflarında Değişim
Mert Rüstem, Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi

15:50 - 16:10
İsmail Hakkı Tevfik Okday
Cüneyt Gemicioğlu, İstanbul Üniversitesi

16:10 - 16:30
Türkiye İş Bankası Müzesi Koleksiyonunda Efemeranın Yeri
Ayşegül Okan Sağlam, Türkiye İş Bankası Müzesi

16:30 - 16:50
Kağıt Koruma Onarımı ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi Koleksiyonundaki Efemera Üzerine
Elif Saraç, Simin Şay, Ankara Üniversitesi 

16:50 - 17:00 Soru-Cevap

17:00 - 17:10 Ara

T2. KENT ÇALIŞMALARI VE EFEMERA

IV.OTURUM 

Oturum Başkanı : Lale Özgenel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

17:10 - 17:30 
Gayrimüslim ve Levanten Bankerlerin Gerçekleştirdiği Filantropik Etkinlikler Aracılığıyla 19. Yüzyıl İstanbul’unda Modern Kenti ve Kent Hayatını Araştırmak
Bengi Su Ertürkmen, Gazi Üniversitesi

17:30 - 17:50
1922 İzmir Yangını: Mekansal Bellek İzlerinin Efemeral Kaynaklar Üzerinden Okunması
Gülnur Çevikayak, Konak Belediyesi
Ezgi Yekbun Aksu, Dokuz Eylül Üniversitesi

17:50 - 18:10
Amerika’nın Türkiye'de Evlere İntikali: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiyesi'nde Popüler Kültür ve Ev Hayatının Değişen Normları
Emre Gönlügür, İzmir Ekonomi Üniversitesi

18:10 - 18:20 Soru - Cevap

27 Nisan 2018, Cuma

Neva Palas, Salon Neva

09:30 - 10:00 Davetli Konuşmacı

Efemeranın Görünmeyen Dokunuşu: Günümüzü Şekillendiren Geçmiş
Kevin D. Murphy, Vanderbilt University
Sally O’Driscoll, Fairfield University

T4. KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VE EFEMERA

I. OTURUM

Oturum Başkanı : Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi

10:00 - 10:20
“Bir Zamanlar Sinemaya Giderdik!": Yok Olan Belgeler ve Yaşayan Bellek
Hasan Akbulut, İstanbul Üniversitesi
Arda Kaya, Maltepe Üniversitesi

10:20 - 10:40
Telefon Kartlarında İdeoloji, Propaganda ve Ulusal Kimlik
Bahadır Elal, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

10:40 - 11:00   
Kültürel Belleğin Görsel Metinleri: Efemera Olarak Sigara Paketleri
Emine Çakır, Ordu Üniversitesi

11:00 - 11:20     
Şeker Poşetleri Tasarımında Kültürel Tarihin Yansıması
Vi̇ttori̇o Franco, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.

11:20 - 11:30 Soru - Cevap

11:30 - 11:45 Ara

II. OTURUM

Oturum Başkanı: Özlem Sert, Hacettepe Üniversitesi

11:45 - 12:05
1930-1950 Yıllarına Ait Ankara Kız Lisesi Öğretmen Sicil Defterleri
Pınar Ekinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

12:05 - 12:25
Taşınır Endüstri Mirası Olarak Kibrit Kutusu: Türkiye Kibrit Endüstrisi’nin Bir Koleksiyon Üzerinden Analizi
Nergiz Yiğit, Dokuz Eylül Üniversitesi
Haluk Sağlamtimur, Ege Üniversitesi

12:25 - 12:45
İkdam Gazetesi’ndeki Efemera Örnekleri Bağlamında Osmanlı’daki Gündelik Yaşamda Modernitenin İzleri
Emine Şahin, Düzce Üniversitesi

12:45 - 12:55 Soru - Cevap

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği

T5. SANAT VE EFEMERA

III. OTURUM

Oturum Başkanı : Sinan Niyazioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

14:00 - 14:20 
Bir Sanat Formu Olarak Ekslibris
Merve Güven, Giresun Üniversitesi 

14:20 - 14:40
Annie Atkins'in Tasarımlarında Efemera Etkisi: Büyük Budapeşte Hoteli Filmi Örneği
Bahar Dinçakman, Dokuz Eylül Üniversitesi

14:40 - 15:00
Modadan Geriye Kalanlar: Arşivdeki Efemerayı Yeniden Düşünmek
Marco Pecorari, The New School Parsons

15:00 - 15:20
Büyük Ölçekli Efemeral Sanat Eserlerinin Sergilenmesi: 1976 Venedik Bienali’nin Gerçekleştirilmesine Dair Bir Başka Anlatı
B. Beril Kapusuz Balcı, Gazi Üniversitesi

15:20 - 15:30 Soru - Cevap

15:30 - 15:45 Ara

IV. OTURUM 

Oturum Başkanı: Bora Gürdaş, Hacettepe Üniversitesi

15:45 - 16:05           
Efemera Örneklerindeki Resimlerin Kaynakları Üzerine Düşünceler
Elvan Topallı, Uludağ Üniversitesi

16:05 - 16:25
Post-Truth Çağında Efemeranın Çağdaş Sanatta Kullanımı: Christian Boltanski ve Gülsün Karamustafa Örneği
Ezgi̇ Tokdi̇l, Dokuz Eylül Üniversitesi

16:25 - 16:45
Giovanni Ricordi: Operanın Peşinde Bir Ömür
Bülent Ayyıldız, Ankara Üniversitesi

16:45 - 16:55 Soru - Cevap

Kapanış Programı

19:00 Kokteyl

19:30  Filatelide Efemera Sergisi Palmares Ödül Töreni

Yer: Koç Üniversitesi VEKAM 

 

Posterler*

Tarihsel Perspektifte Mardin Kentsel Doku Özelliklerinin Değişimini Efemeral Kaynaklar Yardımıyla Anlamak
Ezgi Yekbun Aksu, Ayşegül Altınörs Çırak, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yazılı Kültürün Ürettiği Kitap Ayraçlarının Kültürel Bellek Açısından Değerlendirilmesi
Nejla Kayali̇ Orta, Mersin Üniversitesi

*Sempozyum süresince sergilenecektir.

Programı buradan indirebilirsiniz.

Sempozyum Ek Etkinlik Programı

-

24 – 29 Nisan 2018 

SERGİ // FİLATELİDE EFEMERA

Açılış Saati
24 Nisan Salı, 18:00 

Yer
KARUM İş ve Alışveriş Merkezi
İran Caddesi 21/397 G.O.P/Ankara

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) tarafından düzenlenen Koç Üniversitesi VEKAM’ın da desteklediği ve Türkiye’de ilk defa efemera üzerine akredite bir sergi-yarışma açılacaktır. Bu sergi ile sempozyum kapsamında Efemera dünyada ilk kez filateli de bir sınıf olarak tanımlanacaktır. Sempozyum kapsamında Türkiye ve dünyadaki tüm koleksiyonculara bir sergi ve yarışma çağrısı açılmıştır. 24-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye ve dünyadaki çeşitli ülkelerden koleksiyonerlerin koleksiyonları ile katılacağı sergi/yarışma'nın sonuçları sempozyumun sonunda düzenlenecek olan kapanış kokteyli sırasında duyurulacak ve ödüller sahiplerini bulacaktır. Sergi kapsamında Koç Üniversitesi VEKAM özel ödülü de verilecektir.

26 Nisan 2018, Perşembe

SEMİNER // KOLEKSİYONERLER EFEMERAYI KONUŞUYOR

Koleksiyoncular Derneği Oturumu           
Salon: Neva Lounge

14:30 - 15:00  

Koleksiyon Kültürü Kavramı ve Temel Kuramları;  Efemera ve Türk Koleksiyonculuğunun Yakın Tarihine Bakış

Efemera Koleksiyon Tarihinde Öncü Bir Kuruluş;  Koleksiyoncular Derneği Çalışma Tarzı ve Etkinlikleri                          

Korkut Erkan, Koleksiyoncular Denerği                                       

15:00 - 15:30        
Bir Kentin Sosyal Tarihini Efemera Verileriyle Okumak

Gülseren Mungan Yavuztürk, Koleksiyoncular Derneği 

15:30 - 16:00     
Anneannenin Sandığından Hukuk Müzesine

Argun Bozkut, Koleksiyoncular Derneği 

16:00 - 16:30       
Türk İzcilik Tarihine Işık Tutan Efemera ve Diğer Koleksiyon Değerleri

Aşkın Üçvet, İzcilik Gönüllüleri Derneği 

16:30 - 17:00     
Efemera ve Koleksiyon Değerlerine Geçmişten Gelen Ses-Taş Plak ve Gramofon Söyleşi ve Dinletisi

Raif Kara, Kolekisyoncular Derneği 

27 Nisan 2018, Cuma 

EFEMERA MUTFAĞINDAN 

Koç Üniversitesi VEKAM Oturumu

Salon: Neva Lounge

11:00 - 11:30 

Ephemera'ya Değer Kavramı Üzerinden Bir Bakış
Uğur Güracar, Librairie de Péra

11:30 - 12:00

Efemera Yayıncılığı
Murat Günsur, Mehmet Gacıroğlu, Efemera Dergisi

12:00 - 12:30 

Efemeranın Sergilenmesi

Burçak Madran, Tetrazon 

SEMİNER // KOLEKSİYONERLER EFEMERAYI KONUŞUYOR

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu, Filateli Akademisi Oturumu
Salon: Neva Lounge

14:30 - 15:00             
Geçmişin Sıradışı Kağıtları
Turan Tanyer, Türkiye Filateli Akademisi

15:00 - 15:30             
Filatelide Efemera
Mehmet Akan, Türkiye Filateli Akademisi

15:30 - 16:00 Ara

16:00 - 16:30             
Türkiye’de Filatelinin ve Kağıt Koleksiyonerliğinin Başlangıcı
Kaan Ertem, Türkiye Filateli Akademisi 

16:30 - 17:00             
Kartpostal Efemera mıdır?
Necati Kazancı, Türkiye Filateli Akademisi

17:00 - 17:30           
Filateli ve Efemerada Tematik Koleksiyon
Muzaffer Arda, Türkiye Filateli Akademisi